Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)

Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014

For budsjettåret 2014 — Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget