Statsbudsjettet 2014

Regjeringen begynner arbeidet med å forsterke klimaforliket og starte omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Regjeringen begynner arbeidet med å forsterke klimaforliket og starte omstillingen til et lavutslippssamfunn.

- Vi vil styrke klimaforståelsen ved å satse på klima- og miljøtiltak på hjemmebane, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Sammenlignet med statsbudsjettet for 2013 styrker regjeringen statsbudsjettets miljøprofil med om lag fire milliarder kroner. Miljøverndepartementets budsjett øker med 1,9 milliarder kroner sammenlignet med den forrige regjeringens forslag. Hovedgrunnen er at Miljøverndepartementet overtar ansvar for utbetalingene til klima- og skogsatsingen og kjøp av klimakvoter i utviklingsland.

 

Budsjettdokumenter:

Prop. 1 S Tillegg 1: Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014

Prop.1 LS Tillegg 1: Endring av Prop. 1LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014

 

Pressemeldinger fra Miljøverndepartementet:

Økning på Miljøverndepartementets budsjett

Regjeringen begynner arbeidet med å forsterke klimaforliket og starte omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Ambisiøs videreføring av norsk klima- og skogsatsing

Regjeringen viderefører det norske klima- og skoginitiativet som et ambisiøst og resultatorientert bidrag for å redusere klimagassutslipp.

 

Viktige budsjettdokumenter