Statsbudsjettet 2014 for Miljøverndepartementet: Fylkesvis oversikt

Finnmark

Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner foreslås til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene herunder Stabbursnes naturhus og museum, Porsanger og Øvre Pasvik Nasjonalparksenter – Svanhovd.

Troms

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til miljø og klimaforskning i nord fra 13 millioner kroner til 28 millioner kroner. Dette er en økning på 115,4 prosent.

Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til videre oppbygging av kompetansemiljøet ved Framsenteret i Tromsø.

Regjeringen foreslår på Statsbyggs budsjettkapittel, å bevilge 25 millioner kroner til oppstart av et nybygg/tilbygg for Framsenteret.

Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner foreslås til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene, herunder Halti Nasjonalparksenter, Nordreisa.

Nordland

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Nordland som er aktuell for vern.  

Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner foreslås til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene herunder Nordland Nasjonalparksenter, Saltdal.

Nord-Trøndelag

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Nord-Trøndelag som er aktuell for vern. 

Sør-Trøndelag

Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner foreslås til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene herunder Femundsmarka Nasjonalparksenter på Røros.

Regjeringen foreslår samlete bevilgninger til oppryddingstiltak på 60,7 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak gå til tiltak for opprydding i forurensede sedimenter. Det største opprydningsprosjektet blir i Trondheim havn.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Sør-Trøndelag som er aktuell for vern. 

Møre og Romsdal

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Møre og Romsdal som er aktuell for vern.    

Sogn og fjordane

Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner foreslås til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene, herunder Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, Stryn. Norsk Bremuseum, Fjærland og Breheimsenteret, Luster, Sogn- og Fjordane.

Hordaland

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Hordaland som er aktuell for vern. 

Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner foreslås til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene, herunder Folgefonna Nasjonalparksenter, Rosendal, Kvinnherad

Vest-Agder

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Vest-Agder som er aktuell for vern. 

Aust-Agder

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Aust-Agder som er aktuell for vern. 

Telemark

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Telemark som er aktuell for vern. 

Buskerud

Regjeringen foreslår en bevilgning på 40 millioner kroner til områdesatsing for Indre Oslo øst og Fjell i Drammen. Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling.

Til Fjell i Drammen foreslås en bevilgning på 15 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Buskerud som er aktuell for vern. 

Hedmark

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Hedmark som er aktuell for vern. 

Oppland

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Oppland som er aktuell for vern.

Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner foreslås til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene, herunder Norsk Fjellmuseum, Lom. 

Oslo

Regjeringen foreslår en bevilgning på 40 millioner kroner til områdesatsing for Indre Oslo øst og Fjell i Drammen. Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling.

Til Indre Oslo øst foreslås 25 millioner kroner.

Akershus

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Akershus som er aktuell for vern. 

Østfold

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Østfold som er aktuell for vern. 

Nordområdene

Regjeringen foreslår en bevilgning på 65 millioner kroner til jordobservatoriet i Ny-Ålesund, dette er en økning på 42,5 prosent fra 2013-budsjettet.

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til å styrke de nasjonale aerosol - og CO2-målingene ved Zeppelinstasjonen i Ny-Ålesund i 2014.

Regjeringen foreslår å bevilge 9 millioner kroner til styrket norsk forskning i Antarktis, som skal gi viktige kunnskapsbidrag til den felles forvaltningen av traktatområdet samt for å styrke Norges posisjon i de internasjonale klimaforhandlingene.

Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til Lance-prosjektet, som vil kunne bidra med svært viktige forskningsresultater som kan bidra til å forbedre dagens klimamodeller. Prosjektet vil også skaffe kunnskap som kan forbedre de meteorologiske modellene, og om havforsuring, og hva som skjer med økosystemene og de artene som er særlig utsatt.