Statsbudsjettet 2015

Regjeringa la fram forslaget til statsbudsjett for 2015 onsdag 8. oktober kl 10.00. Her finn du Klima- og miljødepartementets budsjettdokument og pressemeldinger om hovedprioriteringane for departementets fagområde.

Banner Statsbudsjettet 

Regjeringa la fram forslaget til statsbudsjett for 2015 onsdag 8. oktober  kl 10.00. Her finn du Klima- og miljødepartementets budsjettdokument og pressemeldinger om hovedprioriteringane for departementets fagområde.

Regjeringa prioriterer klima og kulturminne i framlegget til statsbudsjett for 2015. Klima- og skogprosjektet får tre milliardar kroner på budsjettet til Klima- og miljødepartementet neste år. Departementet legg òg fram ein strategi for biogass, og det går 20 nye millionar kroner til brannsikring av stavkyrkjer og trehusmiljø.

Revidert nasjonalbudsjett blei lagt fram 12. mai 2015.

Budsjettdokument

Pressemeldinger frå Klima- og miljødepartementet

Styrka innsats for klima og kulturminne

Pressemelding Dato: 08.10.2014

Regjeringa prioriterer klima og kulturminne i framlegget til statsbudsjett for 2015. Klima- og skogprosjektet får tre milliardar kroner på budsjettet til Klima- og miljødepartementet neste år. Departementet legg òg fram ein strategi for biogass, og det går 20 nye millionar kroner til brannsikring av stavkyrkjer og trehusmiljø.

Budsjett for grønn omstilling

Pressemelding Dato: 08.10.2014

Statsbudsjettet for 2015 legger grunnlaget for å nå regjeringens langsiktige mål om å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn.

Økt norsk satsing på regnskog

Pressemelding Dato: 08.10.2014

Regjeringen øker den norske satsingen på bevaring av regnskogen. I neste års budsjett fra Klima- og miljødepartementet får klima- og skogprosjektet tre milliarder kroner, og når dermed for første gang det nivå som første gang ble lovet gjennom klimaforliket i 2008.

Tjue millionar til sikring av stavkyrkjer og tette trehusmiljø

Pressemelding Dato: 08.10.2014

Brann er den største trugselen mot vår tusen år gamle skikk med å byggje i tre. Noreg har 28 stavkyrkjer og 180 tette trehusmiljø som er særleg utsette for brann.

Vil bygge pilotanlegg for biogass

Pressemelding Dato: 08.10.2014

Biogass er et tiltak som reduserer klimagassutslippene i Norge samtidig som det bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning og som kan redusere støyplage fra tunge kjøretøy. Regjeringen legger i dag frem en biogasstrategi som er en konkret oppfølging av klimaforliket fra 2012.

Mer penger til omstilling i områder som er utsatt for rovvilt

Pressemelding Dato: 08.10.2014

Regjeringen foreslår å innføre en egen omstillingspott som skal gjøre det lettere og mer forutsigbart for husdyreiere i rovviltutsatte områder å få tilskudd til omstilling til annen næringsvirksomhet innenfor landbruket.