Prop. 1 S (2014–2015) Gul bok

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2015

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget