Prop. 1 S (2014–2015)

For budsjettåret 2015 — Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget