Miljøvernbudsjettet 2009

Det blir et historisk stort løft for miljøbudsjettet neste år. Regjeringen foreslår å øke Miljøverndepartementets budsjett med 810 millioner kroner, og det er en økning på hele 24,7 prosent fra i år. Det er spesielt sterk satsing innenfor naturvern, men også klimatiltak og kulturminner får mer penger neste år.

Det blir et historisk stort løft for miljøbudsjettet neste år. Regjeringen foreslår å øke Miljøverndepartementets budsjett med 810 millioner kroner, og det er en økning på hele 24,7 prosent fra i år. Det er spesielt sterk satsing innenfor naturvern, men også klimatiltak og kulturminner får mer penger neste år. I tillegg er det skapt rom for ytterligere satsinger på nær 80 millioner kroner gjennom omprioriteringer innenfor budsjettrammen. Miljøverndepartementets budsjett for 2009 er på 4 086,3 millioner kroner.

Hovedpunkter i miljøvernbudsjettet 2009:

 • 345 millioner mer til naturmangfold.
 • 129 millioner mer til klima på Miljøverndepartementets budsjett.
 • 3 milliarder til Klima- og skogsatsingen på Utenrikdsdepartementets budsjett
 • 268 millioner til kulturminner
 • 28,6 millioner til miljøovervåkning og forskning
 • 31 millioner til miljøgivter
 • 17 millioner til lokalt miljøvern

Andre økninger:

 • 18 millioner kroner til rammedirektivet for vann
 • 12 millioner kroner til forbedring av miljø- levevilkår i Groruddalen 
 • 6,3 millioner kroner til kartleggingsprogrammet MAREANO. Det er også en økning på tre millioner kroner til arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder, blant annet overvåking av miljøgifter og biologisk mangfold i havområdene
 • 5 millioner kroner til innføring av den nye plandelen i Plan- og bygningsloven
 • 3 millioner kroner til utvikling av miljøvennlig teknologi