Prop. 39 S (2009-2010)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Miljøverndepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget