St.prp. nr. 1 (2008-2009)

For budsjettåret 2009

For budsjettåret 2009 under Miljøverndepartementet
Utgiftskapittel: 1400–1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400–4472, 5322, 5578 og 5621

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget