Miljøvernbudsjettet 2007

Regjeringen satser på bred front i forhold til klimautfordringene i statsbudsjettet. Energifond, støtte til CO2-håndtering, omlegging av bensinavgiftene og støtte til kollektivtransport er blant de viktigste tiltakene. Miljøverndepartementets budsjett øker med 89 millioner kroner. Bevaring av naturmangfoldet er høyt prioritert.

Hovedpunkter i miljøvernbudsjettet 2007

  • 700 millioner til CO2-håndtering. Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivitet foreslås etablert med 10 milliarder kroner, og det foreslås å tildele vel 100 millioner til kjøp av klimakvoter 
  • Øker bevilgningene til nytt skogvern med 22 millioner kroner. Det blir lagt stor vekt på frivillig skogvern. 
  • Tilskudd for kartlegging av biologisk mangfold økes med 9,4 millioner kroner. 
  • Tilsagnsfullmakten for oppkjøp av friluftsarealer økes med 30,9 millioner kroner. 
  • 18 millioner ekstra til kalking slik at nivået fra revidert nasjonalbudsjett 2006 kan videreføres. 
  • 6,6 millioner til å styrke det folkelige miljøengasjementet.