St.prp. nr. 1 (2006-2007)

For budsjettåret 2007

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapittel: 1400–1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400–4472, 5322 og 5621

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget