St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2006-2007)

Om endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007 som følge av salg av Schiøttsvei 8 i Oslo

FOR BUDSJETTÅRET 2007 — Om endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007 som følge av salg av Schiøttsvei 8 i Oslo

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget