St.prp. nr. 16 (2007-2008)

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Miljøverndepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget