Revidert nasjonalbudsjett 2007

Regjeringen satser stort på naturmangfoldet, og foreslår å øke bevilgningene med nærmere 45 millioner kroner. Det er særlig bevaring av villaks, villrein og edelkreps som blir prioritert. Men Regjeringen foreslår også mer penger til blant annet kartlegging og overvåking av sukkertare samt til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen.

Regjeringen satser stort på naturmangfoldet, og foreslår å øke bevilgningene med nærmere 45 millioner kroner.  Det er særlig bevaring av villaks, villrein og edelkreps som blir prioritert. Men Regjeringen foreslår også mer penger til blant annet kartlegging og overvåking av sukkertare samt til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen.

Forslag til økninger på Miljøverndepartementets budsjett

  • 20,0 mill. kr til Gyro (villaks)
  • 0,9 mill. kr i tilskudd til Stilftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø i Namsos
  • 9,5 mill. kr til Hjerkinnhus (villrein)
  • 3,0 mill. kr til sukkertaren (truede arter)
  • 1,0 mill. kr til bekjempelse av krepsepest/bevaring av edelkreps
  • 3,0 mill. kr til arbeidet med artsdatabanken
  • 4,0 mill. kr til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen
  • 2,0 mill. kr til forbedring av vannkvalitet i Hobøl-Vansjø
  • 0,9 mill. kr til kompensasjon for NOx-avgift
Til toppen