Revidert nasjonalbudsjett 2014

RNB 

Revidert budsjett 2014 ble lagt fram onsdag 14. mai klokka 10.45.

 

 

Pressemeldinger fra Klima- og miljødepartementet:

Ti millioner til brannsikring av stavkirker og tette trehusmiljøer

Fem millioner til arkeologiske undersøkelser i forbindelse med drenering av jordbruksjord

Statsbygg faser ut fossil oljefyring


Budsjettdokumenter:

Hoveddokument: 

Meld. St. 2 (2013-2014) Revidert nasjonalbudsjett 2014

 

Tilleggsdokumenter:

Prop. S 93 (2013-2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

 

Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2014:

www.statsbudsjettet.no

  

 


Til toppen