Revidert nasjonalbudsjett 2014

RNB 

Revidert budsjett 2014 ble lagt fram onsdag 14. mai klokka 10.45.

 

 

Pressemeldinger fra Klima- og miljødepartementet:

Ti millioner til brannsikring av stavkirker og tette trehusmiljøer

Fem millioner til arkeologiske undersøkelser i forbindelse med drenering av jordbruksjord

Statsbygg faser ut fossil oljefyring

 

Budsjettdokumenter:

Hoveddokument: 

 

Tilleggsdokumenter: