Historisk arkiv

Ti millioner til brannsikring av stavkirker og tette trehusmiljøer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge har en rik og verdifull trehusbebyggelse. Brann er den største trusselen mot denne 1000 år gamle byggeskikken. Vi har 28 stavkirker og 180 tette trehusmiljøer som er særlig utsatt for trussel om brann. Brannen i Lærdal var en ny tragisk påminnelse om hvor sårbar vår tette trehusbebyggelse er. Regjeringen prioriterer derfor arbeidet med brannsikring av disse bygningene med ti millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Norge har en rik og verdifull trehusbebyggelse. Brann er den største trusselen mot denne 1000 år gamle byggeskikken. Vi har 28 stavkirker og 180 tette trehusmiljøer som er særlig utsatt for trussel om brann. Brannen i Lærdal var en ny tragisk påminnelse om hvor sårbar vår tette trehusbebyggelse er. Regjeringen prioriterer derfor arbeidet med brannsikring av disse bygningene med ti millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

- Jeg er glad for at regjeringen nå prioriterer arbeidet med å sikre disse nasjonale verdiene med ti millioner kroner til brannsikring, som hovedsakelig skal gå til de tette trehusmiljøene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Trehusmiljøene finnes over hele landet, men de fleste er langs kysten og særlig langs Oslofjorden og i Aust- og Vest- Agder. Miljøene inneholder 15 -20.000 bygninger – en stor andel private boliger.

I Norge har det vært tradisjon for å bygge i tre. Historisk har våre byer vært mye utsatt for brann og vi har lite igjen av denne typen historiske bygningsmiljøer.

Brannen i Lærdal viser sårbarheten til de tette trehusmiljøene. Disse miljøene og bygningene bidrar til folks identitet og tilhørighet. Mange steder er de også sentralt for verdiskapningen gjennom blant annet reiseliv.

Riksantikvaren fordeler midlene etter søknad. Det forutsettes at kommunen har laget en brannsikringsplan. Søknader om midler til områder hvor brannvesenets muligheter til å hindre en storbrann er begrenset og kulturminneverdiene er store vil bli prioritert.

Klima- og miljøministeren var på befaring i Lærdal i mars. Her sammen med ordfører Jan Geir Solheim og riksantikvar Jørn Holme i Lærdal (Foto: Odd Helge Brugrand)