Prop. 93 S (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget