Proposisjoner til Stortinget

Prop. 93 S (2013–2014)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget