Meld. St. 2 (2013–2014)

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no