Prop. 1 S (2013–2014)

For budsjettåret 2014

For budsjettåret 2014 under Miljøverndepartementet
Utgiftskapittel: 1400–1474 og 2465 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget