Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Revidert grønt hefte

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2006. Revidert beregningsteknisk dokumentasjon.