Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2006

Revidert grønt hefte

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2006. Revidert beregningsteknisk dokumentasjon.