Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Vil redusere gebyrer som er priset for høyt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å redusere gebyrer under politiet og domstolene som er priset for høyt med 101,7 millioner kroner i 2022. Flere av gebyrene er høyere enn det det koster å behandle en søknad.

– Folk skal ikke betale mer i gebyr enn hva det offentlige faktisk bruker på å behandle søknaden. Regjeringen foreslår derfor å kutte flere gebyrer under politiet og domstolene med nesten 102 millioner kroner i 2022, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Under Politidirektoratet er blant annet søknad om permanent opphold, gebyr ved tvangsforretninger og forliksrådsbehandling priset for høyt. Under domstolene er blant annet konkursbehandling og tvangsoppløsning priset for høyt. For å fjerne store deler av overprisingen, foreslår regjeringen å sette disse gebyrene til selvkost. Gebyret for  utleggsforretninger reduseres i tillegg med 49 kroner, fra 1 528 kroner til 1 479 kroner.

– Gebyrene som vi kutter rammer ofte svakere stilte grupper som allerede er i en vanskelig situasjon, blant annet kutter vi gebyret til konkursbehandling. Det er blir ikke riktig at det offentlige skal tjene på å behandle disse sakene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.