Statsbudsjettet 2005

Samarbeidsregjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2005

Pressemeldinger fra departementene