Ot.prp. nr. 1 (2004-2005)

Skatte- og avgiftsopplegget 2005 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2005 - lovendringer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget