St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2005

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2005

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget