St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget