St.prp. nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet:

St.prp. nr. 1

(2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Tilråding fra Finansdepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget