St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

For budsjetterminen 2005 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget