St.meld. nr. 1 (2004-2005)

Nasjonalbudsjettet 2005

Nasjonalbudsjettet 2005

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget