St.meld. nr. 1 (2004-2005)

Nasjonalbudsjettet 2005

Nasjonalbudsjettet 2005

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no