Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Mer bostøtte til familier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

− Hvordan vi bor, påvirker alle deler av livet. Regjeringen er opptatt av at alle skal ha et trygt og godt sted å bo. Bostøtten er en viktig ordning for mange. Nå skal flere få hjelp til å håndtere boutgiftene sine, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har det blitt utbetalt om lag 23 milliarder kroner i bostøtte. I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen å styrke bostøtten med 71 millioner kroner, til rundt 3,1 milliarder kroner totalt. Forslaget er del av en samlet innsats mot barnefattigdom.

Forslaget vil bidra til at om lag 17 000 eksisterende mottakere i gjennomsnitt vil få 3 800 kroner høyere bostøtte per år. I tillegg vil om lag 1 100 nye husstander få i gjennomsnitt 8 600 kroner per år.

− Koronakrisen rammet skjevt, og selv om norsk økonomi er ute av krisen, må vi sikre hjelp til de som sliter. Økt bostøtte er et målrettet tiltak som treffer de med svært lave inntekter og høye boutgifter, sier Nikolai Astrup.

Startlån er regjeringens viktigste virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte familier fra leid til eid bolig. Siden regjeringen tiltrådte i 2013, har nesten 60 000 husstander fått mer enn 65 milliarder kroner i startlån.

– Å eie egen bolig gir økonomisk stabilitet og botrygghet. Vi ønsker at flere skal få realisere drømmen om en egen bolig. Derfor prioriteres startlånet først innenfor Husbankens låneramme, sier Astrup.

Tilgang på egnede boliger kan være avgjørende for om folk etablerer seg eller blir boende på et sted. Regjeringen vil sørge for at lån fra Husbanken når flere i distriktene, og foreslår at Husbanken kan bruke inntil 1 milliard kroner til lån til boligkvalitet og utleieboliger i distriktskommuner i 2022.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.