Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Olje- og energidepartementet
Utgiftskapitler: 1800–1840 Inntektskapitler: 4800–4820, 5582 og 5680

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2020

Særskilt vedlegg:

Følg proposisjonen på Stortinget