Prop. 47 L (2021–2022)

Lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien)
Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget