Prop. 47 L (2021–2022)

Lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget