Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

For budsjettåret 2022 — Endring av Prop. 1 S (2021–2022) Statsbudsjettet 2022

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget