Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

Endring i tax free-kvoten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår at reisende ikke lenger kan bytte den avgiftsfrie kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter avgiftsfri vin eller øl.

– Regjeringen foreslår å reversere endringen i de avgiftsfrie kvotene som ble gjennomført i 2014, slik at man ikke lenger kan veksle inn kvoten for tobakksvarer i vin eller øl. Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere dette, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Fra 1. juli 2014 ble den avgiftsfrie kvoten endret slik at reisende kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl. Endringen omfattet både tax free-kvoten, det vil si varer som er kjøpt avgiftsfritt på fly, flyplasser og ferger, og kvoten for avgiftsfri innførsel etter handel i utlandet. Se gjeldende kvoteregler her.

Finansdepartementet anslår at forslaget vil gi inntekter på om lag 115 millioner kroner påløpt og 110 millioner kroner bokført i 2022, sammenlignet med Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022.

Les mer i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, punkt 6.4.