Forsiden

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Regjeringen gir mer penger til flom- og skredsikring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å øke Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) midler til sikringstiltak med 60 millioner kroner i 2022. Den samlede bevilgningen til NVE på flom- og skredforebygging vil da være på over 720 millioner kroner.

— Over hele landet er det et stort behov for sikring mot flom og skred. Regjeringen vil øke tempoet i sikringsarbeidet, og det er viktig at vi jobber med dette over tid. Kommunene skal få mer hjelp fra NVE med forebygging, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Olje- og energidepartementet har det statlige forvaltningsansvaret for å forebygge flom- og skredskader. NVE er fagdirektorat og bistår og veileder kommuner og andre aktører. NVE skal prioritere sin bistand slik at samfunnet får mest mulig igjen for pengene som brukes på forebygging.

— Skredet i Gjerdrum i fjor viser hvor sårbare vi kan være for naturfarer. For meg er det viktig at vi får opp farten når det gjelder forebygging av flom og skred. Det er ikke mulig å fjerne all naturfare, men områder med størst risiko må prioriteres først, sier Mjøs Persen.

Regjeringen foreslår også 40 millioner kroner til skredsikring på Svalbard over Svalbardbudsjettet.

– Longyearbyen er og skal fortsette å være et norsk familiesamfunn. Da må bebyggelsen sikres mot skred. Vi foreslår derfor å bevilge 40 millioner kroner i 2022 til sikringstiltak mot sørpeskred, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Sikringstiltak mot sørpeskred fra Vannledningsdalen er siste ledd i arbeidet for å trygge sentrum av Longyearbyen. Arbeidet ble påbegynt etter snøskredet under Sukkertoppen i 2015. Sikringstiltakene gjennomføres i regi av NVE.