Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Regjeringen styrker arbeidet med nasjonal sikkerhet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med 17,5 millioner kroner for å styrke arbeidet med håndtering av staters bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet.

I trussel- og risikovurderingene til EOS-tjenestene er det over tid påpekt at enkelte stater bruker økonomiske investeringer og oppkjøp på en måte som kan true nasjonal sikkerhet på kort eller lengre sikt. Flere departementer har derfor samarbeidet om hvordan slike investeringer kan forebygges og motvirkes.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det nasjonale kontaktpunktet for henvendelser til myndighetene der det er mistanke om økonomisk aktivitet som kan utgjøre en risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet.

– Vi vil forebygge at norske bedrifter kjøpes opp av utenlandske aktører som kan true rikets sikkerhet. Derfor setter vi av penger til screening slik at vi kan ligge i forkant når utenlandske kjøpere som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser ser mot Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Regjeringen foreslår derfor i tilleggsproposisjonen for 2022-budsjettet å øke bevilgningen til NSM med 17,5 millioner kroner til dette formålet.