Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

Økte inntektsfradrag for primærnæringene og sjøfolk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fradraget for sjøfolk og fradraget for fiskere har vært nominelt uendret lenge, mens jordbruksfradraget sist ble justert i 2020 og reindriftsfradraget i 2021. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at beløpsgrensene i sjømannsfradraget, fiskerfradraget, jordbruksfradraget og reindriftsfradraget økes.

– Vi er opptatt av å bedre hverdagen til vanlige arbeidsfolk. De økte fradragene for primærnæringene og for sjømenn bidrar til å øke inntektene for disse gruppene. Dette vil være et viktig bidrag for næringene og arbeidsfolk langs kysten og rundt om i hele Norge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I det særskilte fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. økes det inntektsuavhengige fradraget til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget til 195 000 kroner. Beløpsgrensene i reindriftsfradraget økes tilsvarende som for jordbruksfradraget.

Fiskerfradraget økes til 154 000 kroner, mens fradraget for sjøfolk økes til 83 000 kroner.

– Sjømannsfradraget og fiskerfradraget skal blant annet kompensere sjøfolk og fiskere for at de er lenge hjemmefra. Fradragene har lenge vært uendret, men nå vil vi øke disse, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap).

Les mer i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, avsnitt 3.4.