Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

Nøkkeltall i tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av tilleggsnummeret til statsbudsjettet klokken 12:00.

Det makroøkonomiske bildet er ikke vesentlig endret siden Nasjonalbudsjettet 2022. Finansdepartementet kommer derfor ikke med nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi i tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022.

Regjeringen opprettholder også samme oljepengebruk som i statsbudsjettet som ble lagt frem 12. oktober.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Nasjonalbudsjettet 20221

 

2020

2021

2022

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

-2,5

3,9

3,8

Sysselsetting, personer

-1,3

0,8

1,4

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

5,0

3,2

2,4

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. 2022-kroner

385,8

406,8

322,4

Budsjettimpuls2

3,8

0,6

-2,6

Uttak fra SPU3

3,6

3,6

2,6

Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.

Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.

Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året (anslag for 2022).