Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Regjeringen vil øke rettshjelpssatsen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil sikre at alle som trenger rettshjelp skal få det, og går inn for å prisjustere rettshjelpsatsen (salærsatsen).

– Det er viktig for regjeringen at alle har tilgang på god rettshjelp. Dette handler om folks rettsikkerhet, spesielt for sårbare grupper. Derfor foreslår vi å øke rettshjelpssatsen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

I den forrige regjeringens budsjettforslag var det ikke foreslått å prisjustere rettshjelpssatsen (salærsatsen). Denne regjeringen foreslår å prisjustere rettshjelpssatsen, slik at satsen for 2022 øker fra 1 085 kroner til 1 107 kroner. Rettshjelpssatsen har betydning for godtgjøringsnivået til advokater, sakkyndige og tolker i foreldretvister, barnevern- og straffesaker hvor utgiftene dekkes av det offentlige.