Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Foreslår 100 millioner ekstra til bredbånd i distriktene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Bredbånd binder Norge sammen, og er helt nødvendig for gode offentlige tjenester, et livskraftig næringsliv og for at folk skal bo og trives i hele landet. Vi foreslår derfor å øke bredbåndsstøtten med 100 millioner kroner til over 300 millioner kroner neste år, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Regjeringens mål er at alle skal ha tilbud om høyhastighetsnett innen 2025.

- Raskt bredbånd til alle blir avgjørende for å bygge landet videre i fremtiden. I Hurdalsplattformen sier vi at staten skal ta et større ansvar for bredbåndsutbygging i områder der det er ikke er lønnsomt å bygge. Vi styrker nå denne viktige satsingen i distriktene, sier Gram.

Regjeringen Solberg foreslo 204,6 millioner kroner til bredbånd i 2022. Regjeringen Støre foreslår nå 100 millioner kroner i tillegg, slik at bredbåndstilskuddene kommer opp i 304,6 millioner kroner.

- Tilgang til høykapasitets internett er like viktig som tilgang til strøm. Vi skal legge til rette for at alle kan delta i den digitale utviklingen – uavhengig av hvor de bor, sier Gram.

Det er fylkeskommunene som forvalter bredbåndstilskuddene. Den samlede bevilgningen fordeles ut fra en fordelingsnøkkel som skal gi størst andel til fylkeskommunene som har flest husstander uten tilbud om høyhastighetsbredbånd. Departementet vil fastsette fordelingsnøkkelen etter at Stortinget har behandlet budsjettforslaget.

Per første halvår i 2021 hadde 86 prosent av husstandene tilbud om bredbånd på minst 1 gigabit per sekund, mens 90,4 prosent av husstandene hadde tilbud om høyhastighetsbredbånd på minst 100 megabit per sekund.  I spredtbygde strøk er dekningen under 70 prosent for slike hastigheter, ifølge tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

- Vi er på god vei mot gigabitsamfunnet. Vi arbeider for god bredbåndsdekning i hele landet, sier Gram.

- I tilleggsnummeret øker vi kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter med 2,5 milliarder kroner. Det vil blant annet styrke lokale myndigheters mulighet til å bidra inn i det spleiselaget bredbåndstilskuddet er. Vi ønsker nå å gjennomgå bredbåndspolitikken og de ulike virkemidlene i sin helhet, sier Gram.

Tilskuddene til bredbånd kommer i tillegg til en distriktspakke for 5G på om lag en halv milliard kroner som skal gå til utbygging av raskt, tråløst bredbånd i distriktene, og som vil få effekt fra 2022. Dette vil føre til et løft både i mobildekning og i dekning for høyhastighetsbredbånd til husstander og virksomheter i mange spredtbygde strøk.

Denne ordningen retter seg mot de adressene i landet som det antas er dyrest å bygge ut. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har publisert en oversikt over hvilke bygg som kan få raskt bredbånd som følge av tildelingen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.