Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

Avgiftsendringer sammenlignet med regjeringen Solberg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen reduserer avgiftene med 2,3 milliarder kroner sammenlignet med forslaget til regjeringen Solberg. Elavgiften reduseres ytterligere, og differensieres slik at avgiften blir lavest i vintermånedene januar -mars. For å begrense konsekvensene for bilistene av økt CO2-avgift, reduseres veibruksavgiften. Disse endringene kommer både husholdninger og næringsliv til gode, og følger opp Hurdalsplattformen.

Regjeringen opprettholder forslaget om å redusere den alminnelige avgiftssatsen i elavgiften med 1,5 øre per kWh for månedene april–desember. Forbruket av strøm er normalt høyest i vintermånedene. Det foreslås derfor at avgiftssatsen i januar–mars settes 6,5 øre per kWh lavere enn for resten av året.  

– Avgifter treffer folk likt, uavhengig av inntekt. Regjeringen har derfor varslet i Hurdalsplattformen at det er et mål å redusere avgifter for vanlige folk.  Regjeringen tar folks bekymring for høye strømregninger på alvor. Vi foreslår et betydelig større kutt i elavgiften enn det regjeringen Solberg la opp til og reduserer avgiften i januar-mars når strømregningene normalt er høye. Endringen vil komme alle husholdninger til gode, men er spesielt viktig for de som sliter med å betale strømregningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen opprettholder forslaget om å øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp med 28 prosent utover prisjustering. For å få en sosialt rettferdig omlegging, foreslår regjeringen å redusere veibruksavgiften, slik at om lag 65 prosent av økningen i CO2-avgiften blir kompensert. Endringene regjeringen gjør nå medfører en reduksjon i pumpeprisen på 0,31 kroner for diesel, og 0,28 kroner for bensin sammenlignet med Solberg-regjeringen.

– I motsetning til Solberg-regjeringen ønsker vi å skjerme bilistene mot for sterk økning av pumpeprisen på bensin og diesel. Regjeringen foreslår derfor å redusere veibruksavgiften. Satsreduksjonen er størst for biodrivstoff, noe som stimulerer til økt bruk av biodrivstoff. Satsreduksjonene er godt nytt for bilistene, sier finansministeren.

Les mer i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022.