Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

Avgift på utslipp av klimagasser og veibruksavgift

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å øke avgiften på utslipp av klimagasser i tråd med en jevn opptrapping mot om lag 2 000 kroner per tonn CO2 i 2030. Samtidig foreslår vi å redusere veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften for å begrense konsekvensene for bilister. Sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag betyr dette 0,31 kroner per liter lavere pumpepris på diesel og 0,28 kroner per liter lavere pumpepris på bensin.

– Regjeringen er opptatt av en god og jordnær klimapolitikk. Vi må gjøre endringer i klimaavgiftene, men vi prøver å gjøre det så rettferdig som mulig. Siden mange fortsatt ikke har et godt alternativ til bensin- og dieselbil, reduserer vi samtidig veibruksavgiften, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I Hurdalsplattformen varsler regjeringspartiene at CO2-avgiften gradvis skal økes til om lag 2 000 kroner per tonn CO2 i 2030. Regjeringen foreslår derfor å videreføre Solberg-regjeringens forslag om økte avgifter på utslipp av klimagasser. Avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser økes med 28 prosent utover prisjustering, mens avgiftene på kvotepliktige utslipp fra olje- og gassutvinning og innenriks luftfart øker med henholdsvis 15 og 5,4 prosent utover prisjustering.

Regjeringen vil arbeide for en klimaomstilling som er både sosialt og geografisk rettferdig. I regjeringsplattformen ble det varslet at avgiftene på drivstoff skulle reduseres, og særlig avgiftene på biodrivstoff.

– Vi foreslår en betydelig reduksjon i veibruksavgiften på biodrivstoff og en noe mindre reduksjon i veibruksavgiften på bensin og mineralolje. Dette skjermer bilistene for om lag 65 prosent av virkningen av økt CO2-avgift på pumpeprisen, samtidig som insentivene til å ta i bruk biodrivstoff forsterkes. I tillegg viderefører vi reduksjonen i trafikkforsikringsavgiften. Dette vil komme alle bilister til gode, sier finansministeren.

På toppen av dette settes bunnfradraget i reisefradraget ned til 14 000 kroner.