Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

Regjeringa foreslår 150 millionar til full momskompensasjon for frivillige organisasjonar og 100 millionar meir til kultur og likestilling

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

I tilleggsproposisjonen foreslår regjeringa å auke momskompensasjonen med 150 millionar kroner. Dermed sikrar regjeringa full momskompensasjon for dei frivillige organisasjonane allereie neste år.

– Med dette peiker vi ut ei tydeleg retning for kva denne regjeringa ønskjer. Vi prioriterer frivilligheit, og er oppteken av at det frivillige Noreg skal ha gode vilkår for å gjere det dei er best på. Denne auka betyr meir pengar til aktivitet i heile landet, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I tillegg foreslår regjeringa å styrke kulturbudsjettet med 100 millionar kroner, 59 millionar går til å styrke kunstnarøkonomien.

– Eg er glad for å kunne gi denne gruppa eit etterlengta løft. Pandemien har vist kor små marginar kultursektoren har å gå på og kor spesielt sårbare og utsette kunstnarar er som gruppe. Mange har samansett økonomi med usikre inntektskjelder og ustabile arbeidsmoglegheiter, seier Trettebergstuen.

100 millionar kroner er fordelte på kulturbudsjettet følgande måte:


59 millionar kroner til å styrke kunstnarøkonomien

 • 33,2 millionar kroner fordelt på 100 nye kunstnarstipend
 • 20 millionar kroner til Norsk kulturfond. 10 millionar går til ordninga for musikkfestivalar og 10 til ordninga for turné- og verksemdstilskot for musikarar, artistar og band.
 • 4 millionar til etablerte scenekunstkompani
 • 1,8 millionar kroner til Fond for lyd og bilde

15 millionar kroner ekstra til film

 • 8 millionar kroner til filmfondet
 • 5 millionar kroner til Bygdekinoen
 • 2 millionar kroner til Samisk filminstitutt (ISFI)

11 millionar ekstra til likestilling

 • 5 millionar til likestillingssentra
 • 2 millionar kroner til likestillingsorganisasjonar
 • 2 millionar til LHBTIQ-organisasjonar
 • 2 millionar kroner til eit mannsutval

10 millionar ekstra til journalistikk

 • 8 millionar kroner ekstra i mediestøtte til lokalaviser
 • 2 millionar kroner til Senter for undersøkende journalistikk

5 millionar kroner til markeringa av 1000-års jubileet på Stiklestad i 2030

 • 2 millionar kroner til Stiklestad nasjonale kultursenter. Regjeringa ønskjer at SNK får ei nasjonal rolle i jubileet.
 • 3 millionar til jubileumstiltak i samband med 1000-års jubileet fram mot 2030

– Likestilling er svært viktig på alle områder og vi løftar difor arbeidet med likestilling og mangfald i budsjettet. Vi startar også vår satsing på mediemangfald, pressefriheit og ytringsfriheit. Vi styrker den undersøkande journalistikken samtidig som vi ser til at lokalavisene har gode kår, seier Trettebergstuen.