Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Regjeringen foreslår ikke koronakompensasjon til tog- og kollektivselskaper utover 2021 nå, men vil følge situasjonen nøye

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Regjeringen er opptatt av folk skal reise kollektivt, og jeg er glad for at mange passasjerer nå er tilbake etter koronakrisen. Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal. Vi gjør derfor ikke om på Solberg-regjeringens prioritering i forslaget til statsbudsjett 2022 om ikke å forlenge kompensasjonen til tog- og kollektivselskapene. Vi vil selvsagt følge utviklingen nøye framover, ikke minst når det gjelder smittesituasjonen og tilhørende tiltak sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nivået for antall passasjerer på tog- og annen kollektivtrafikk ligger nå på mellom 75 og 80 prosent av nivået i 2019.

- Vi vet ikke sikkert om og eventuelt når nivået kommer tilbake til nivået det var på før pandemien. Vi er kjent med kollektivselskapenes bekymringer rundt dette, men det er krevende for staten å prioritere å bruke penger på å opprettholde kollektivtilbudet på et høyere nivå enn det er grunnlag for, sier samferdselsministeren.

Togselskapene er forpliktet til å opprettholde togtilbudet i henhold til avtalene som er inngått med Jernbanedirektoratet. Togselskapene bærer risikoen for reduserte inntekter. Jernbanedirektoratet vil i samarbeid med togselskapene vurdere tiltak som kan bidra til å redusere kostnadene for togselskapene.  

Foreslår 500 millioner kroner mer i frie midler til fylkeskommunene
Mens persontogtrafikken er statlig organisert, er det fylkeskommunene som ha ansvaret for lokal kollektivtransport. Dette omfatter buss, T-bane, trikk, bybane og hurtigbåter.

– Vi foreslår å bevilge i alt 500 millioner kroner mer i frie midler til fylkeskommunene i 2022 sammenliknet med den forrige regjeringen, som foreslo en økning på 400 millioner kroner mer enn i årets budsjett. Med i alt 900 millioner kroner mer står fylkeskommunene sterkere rustet til å kunne prioritere kompensasjon for reduserte billettinntekter til neste år, dersom det er behov for det, sier samferdselsminister Nygård.

Blir kompensert ut 2021
Både persontogoperatørene og de fylkeskommunale kollektivtransportselskapene blir kompensert for reduserte billettinntekter ut 2021 som følge av pandemien.