Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Skatter og avgifter

Skattesatser

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og 2022. 

Avgiftssatser

Tabellen viser satser for merverdiavgift og særavgifter i 2021 og 2022.

Provenyvirkninger av vedtatte skatte- og avgiftsendringer

Tabellen gir en oversikt over provenyvirkningene av skatte- og avgiftsendringer i 2022 slik de er vedtatt av Stortinget. 

Samlede skatte- og avgiftsendringer

Endringer i bilavgiftene

Endringer i klimaavgiftene

Samlet fremstilling av regjeringen Støres forslag til endringer av skatter og avgifter finnes i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022).

Samlet fremstilling av regjeringen Solbergs forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet finnes i Prop. 1  LS (2021–2022).