Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Skatter og avgifter

Skattesatser

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og regjeringen Støres forslag for 2022.

Avgiftssatser

Tabellen viser gjeldende satser for merverdiavgift og særavgifter samt regjeringen Støres forslag til satser for 2022.

Provenyvirkninger av forslaget til skatte- og avgiftsendringer

Tabellene gir en oversikt over provenyvirkningene av regjeringen Støres forslag. Provenyvirkningene av skatte- og avgiftsopplegget beregnes i forhold til referansesystemet for 2022 og regjeringen Solbergs forslag i Prop. 1 LS (2021–2022). 

Samlede skatte- og avgiftsendringer

Endringer i bilavgiftene

Endringer i klimaavgiftene

Samlet fremstilling av regjeringen Støres forslag til endringer av skatter og avgifter finnes i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022).

Samlet fremstilling av regjeringen Solbergs forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet finnes i Prop. 1  LS (2021–2022).