Tidligere statsbudsjetter

Oversikt over tidligere budsjettfremleggelser.

Svar på budsjettspørsmål fra Stortinget før 2019 er tilgjengelig på den gamle statsbudsjettportalen.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002