Revidert nasjonalbudsjett 2011

Finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2011 fredag 13. mai, kl. 11.45.

I løpet av et år er det behov for å oppdatere budsjettet. Det kan også være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. Derfor legger regjeringen fram et revidert nasjonalbudsjett i mai. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikk oppdatert.

 Budsjettdokumenter

Pressemeldinger

Nett-TV