Prop. 115 S (2010–2011)

Kommuneproposisjonen 2012

Kommuneproposisjonen 2012

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget