Prop. 115 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommuneproposisjonen 2012

Kommuneproposisjonen 2012

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget