Meld. St. 2 (2010 – 2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2011

Revidert nasjonalbudsjett 2011

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no