Prop. 120 S (2010 – 2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget