Prop. 120 S (2010 – 2011)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget