Prop. 67 L (2012–2013)

Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget