Meld. St. 20 (2009–2010)

Omorganisering av ABM-utvikling

Omorganisering av ABM-utvikling

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no