Prop. 6 L (2011–2012)

Endringar i lov om folkebibliotek

Endringar i lov om folkebibliotek

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget