Prop. 6 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

Endringar i lov om folkebibliotek

Endringar i lov om folkebibliotek

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget