St.meld. nr. 23 (2008-2009)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Bibliotek

Bibliotek — Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no