St.meld. nr. 23 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Bibliotek

Bibliotek — Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no